ورود به سامانهچهارشنبه 10 شهریور 1395فارسیEnglish
اخبار و رویدادها
لیست اخبار
هفته دولت گرامي باد
هفته دولت گرامي باد
1395/06/09 : به منظور گرامیداشت هفته دولت مبلغ 2 ملیون ریال به عنوان پاداش خدمت برای کارکنان دانشگاه (قراردادی، پیمانی و رسمی) در نظر گرفته شده است. مبلغ فوق هفته آینده به حساب همکاران محترم واریز می شود....