ورود به سامانهسه شنبه 5 بهمن 1395فارسیEnglish
اخبار و رویدادها
لیست اخبار
قابل توجه کليه همکاران محترم دانشگاه
قابل توجه کليه همکاران محترم دانشگاه
1395/10/27 : بدینوسیله به اطلاع می رساند هرگونه ادامه تحصیل دانشگاهی منوط به اخذ مجوز از هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه می باشد.امور اداری دانشگاه...